გალერეა

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ფოტო-გალერეა

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

ღონისძიებები


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/bmpcge/domains/bmpc.ge/public_html/modules/mod_sp_simple_gallery/class.spThumbnail.php on line 122

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/bmpcge/domains/bmpc.ge/public_html/modules/mod_sp_simple_gallery/class.spThumbnail.php on line 122

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/bmpcge/domains/bmpc.ge/public_html/modules/mod_sp_simple_gallery/class.spThumbnail.php on line 122

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/bmpcge/domains/bmpc.ge/public_html/modules/mod_sp_simple_gallery/class.spThumbnail.php on line 122

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/bmpcge/domains/bmpc.ge/public_html/modules/mod_sp_simple_gallery/class.spThumbnail.php on line 122

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/bmpcge/domains/bmpc.ge/public_html/modules/mod_sp_simple_gallery/class.spThumbnail.php on line 122

კურსდამთავრებულები