ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი მესამე საფეხური

კბილის ტექნიკოსი  მესამე საფეხური

კბილის ტექნიკოსი  მეოთხე  საფეხური

პრაქტიკოსი ექთანი  მეხუთე დონე

ფარმაცევტის თანაშემწე მეოთხე დონე