10.11.2020

მორიგი ონლაინ ტერინინგი აკადემიის პედაგოგებისათვის ონლაინ რეჟიმში სწავლებასთან დაკავშირებით, აკადემიის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, 10 ნოემბერს ჩატარდა ონლაინ ტრეინინგი. განხილული საკითხები:

1.3ონლაინ/დისტანციური მოდულის სტრუქტურა და დისტანციური სწავლების არსი.“

2.3ონლაინ/დისტანციური კალენდარული გეგმის, კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასებისა და ინსტრუმენტის შემუშავება მოდულური პროგრამებისათვის დისტანციური სწავლების დროს.“

ტრეინინგი ჩაატარა მზია ბაკურიძემ (აკადემიის ხარისხის მართვის უზრუნველყოფის მენეჯერი, განათლების ექსპერტი). იყო საუბარი სადღეისო მდგომარეობიდან გამომდინარე თანამედროვე გამოწვევებზე, ონლაინ სწავლების აქტუალურ საკითხებზე. საკითხის განხილვაში მონაწილეობდნენ აკადემიის დირექტორი რევაზ უზუნაძე, შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), ინგა შალამბერიძე (სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი), პროფესიული განათლების მასწავლებლები: ინგა ვარდიძე, ზაირა ჯაფარიძე, მარინა კვირიკაძე, ნანა ანანიძე, ნინო უზუნაძე, სოფიო ბრუნჯაძე ... გერმანიიდან ტრეინინგის მუშაობაში ჩაერთო საზოგადოებრივ კოლეჯ 3სიოს“ დირექტორი სალომე სიორდია. მან დამსწრეთ გააცნო პროფესიული განათლების გერმანული სისტემა, მისასლამებელია სალომე სიორდიას აქტიური თანამშრომლობა აკადემიასთან.