29.10.2020

                                აკადემიის სტუდენტთა ონლაინ ღონიძიება

      29   ოქტოლმბერს ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა თემაზე: ,,პაციენტის უფლებები და მოვალეობები საქართველოში - იცოდე, მოითხოვე და მიიღე!'' ღონისძიების მიზანი იყო: ჯანდაცვის სფეროში საკუთარი უფლებების დასაცავად საზოგადოებრივი ცნობიერების ამსღლებისადმი ხელის შეწყობა. ონლაინ შეხვედრის ორგანიზატორები გახლდათ : საექთნო განათლების მეორე სასწავლო წლის სტუდენტები და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (მენეჯერი მზია ბაკურიძე). შეხვედრაში მონაწილეობდენენ: ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ჯანდაცვის პროფესიული სტუდენტები და პროფესიული განათლების მასწავლებლები, ასევე საზოგადოებრივი აკადემიის პროფესიული სტუდენტები; საზოგადოებრივი აკადემიის სასწავლო პროცესის მენეჯერი-ლელა ჩიქოვანი; დისტანციურ შეხვედრა - დებატებში მონაწილეობდა სამედიცინო პროფილის კოლეჯ „სიო“ -ს დირექტორი-სალომე სიორდია. მოხსენებებით გამოვიდნენ სამედიცინო აკადემიის `საექთნო განათლების“ საგნამანათლებლო პროგრამის მეორე სასწავლო წლის სტუდენტები: ხათუნა დავითაძე, თამუნა გოგიტიძე, თამუნა სურმანიძე, ანა აფხაზავა. .დისკუსია-დებატებში აქტიურად ჩაერთნენ სტუდენტები: ხათუნა დავითაძე,თამუნა გოგიტიძე,ქეთი არძენაძე,ეკა ჯიჯეიშვილი. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ აკადემიის მასწავლებლები: ინგა ვარდიძე, ნაირა ჯაფარიძე, ნარგიზ ბუცხრიკიძე. შეხვედრის მონაწილეთ ონლაინ რეჟიმში გერმანიიდან მიესალმა სალომე სიორდია. მათ დამსწრეთ გააცნო პაციენტთა უფლებების დაცვის პრაქტიკა გერმანიაში. მომავალ მედიკოსების ყურადღება გაამახვილა სამედიცინო უნარების გამომუშავებაზე. აკადემიის დირექტორმა რევაზ უზუნაძემ აღნიშნა, რომ ჩატარებულმა ღონიიისჩიებამ მოლოდინს გადააჭარბა მომზადების დონით,ორგანიზებულობითა და მონაწილეთა აქტიურობით. მან მადლობა გადაუხადა ღონისძიების ორგანიზატორებს, თითოეულ მონაწილეს შეხვადრაში აქტიური ჩართულობისათვის.