25.08.2020

კურსდამთავრებულთა საკვალიფიკაციო გამოცდები აკადემიაში

თავისი ფუნქციონირების 28 წლის მანძილზე აკადემიამ გამოუშვა მრავალი კურსდამთავრებული. რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმატებით იღწვის ჯანდაცვის სფეროში. სულ ახლახან მათ რიგებს შეემატა 2020   წლის კურსდამთავრებულები. 22 და 24 აგვისტოს ჩატარდა „ფარმაცევტის თანაშემწის“ (IV საფეხური) და „პრაქტიკოსი ექთნის“ (V საფეხური) კურსდამთავრებულთა საკვალიფიკაციო გამოცდები მოდულის „პრაქტიკული პროექტის“ სახით. სტუდენტებმა წარმოადგინეს კარგად მომზადებული სადიპლომო შრომები. რომლებიც თეორიულ მასალასთან ერთად ეყრდნობოდა მათ მიერ შესრულებულ პრაქტიკულ პროცესს. სასწავლო კურსი წარმატებით დაამთავრეს ორი საგანმანათლებლო პროგრამის 23 კურსდამთავრებულმა. წარმატებები ჩვენს კურსდამთავრებულებს.

55 56 57 58