02.03.2020

განცხადება

ქვეყანაში კორონავირუსის პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში სასწავლო პროცესი შეჩერებულია ორი კვირით. მეცადინეობები განახლდება 16 მარტიდან. (საფუძველი აკადემიის დირექტორის 2020 წლის 02 მარტის N01-13 ბრძანება).