19.02.2020

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტთა გაერთიანებამ ჩაატარა ლექცია -სემინარი თემაზე:,,სეზონური ინფექციები და მათი პრევენცია". პრეზენტატორები-პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საექთნო განათლები''-ს პირველი სასწავლო წლის სტუდენტები პროფ.განათლების მასწავლებელ ნანა ანანიძესთან ერთად:
1.ხათუნა დავითაძე
2.მარიამ ვაჩეიშვილი
3.მარიამ თოდრია
4.თამარ ჯაყელი
5.ნონა კახიძე
ლექცია -სემინარის მიზანი იყო სტუდენტებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სეზონურ ინფექციებთან ბრძოლის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
ორგანიზატორი -სოფიო ბრუნჯაძე (აკადემიის სტუდენტური გაერთიანების ხელ-ლი)

5-8- 6- 7-