21.12.2019

2019 წ. 20 დეკემბერს, ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში გაიმართა აკადემიის პროფესიული განათლების მოქმედი მასწავლებლებისათვის ტრეინინგი თემაზე: ,,მოდულების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და ვალიდაცია". ტრეინინგს უძღვებოდა აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი მზია ბაკურიძე. ტრეინინგის მიზანი იყო მოდულურ პროგრამებში შეფასების პრინციპებისა და ვერიფიკაციის სისტემის გაცნობა.

328 329330 331