20.12.2019

შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მოდულებზე დასწრება

 20.12.19. ბათუმის სამედიცინო აკადემია.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -,,პრაქტიკოსი ექთანი'' მესამე სასწავლო წელი.მოდული ,,ექთან-ანესთეზისტის საქმე". შედეგი 1. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ფართო პროფილის ექთანი მარინე ცეცხლაძე და შიდა მონიტორინგის - მოდულებზე დასწრების ჯგუფის წევრი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი - მარინე კვირიკაძე. 

320 321 322 323

324 325 326 327