11.12.2019

შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მოდულებზე დასწრება

 10.12.19. ბათუმის სამედიცინო აკადემია.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -,,პრაქტიკოსი ექთანი'' მეორე სასწავლო წელი.მოდული ,,კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტისსაექთნო მართვათეორიული მეცადინეობა - ,,კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის იდენტიფიკაცია, ეთიკა, კომუნიკაცია“. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ექიმი ნინო ცინცაძედა შიდა მონიტორინგის -მოდულებზე დასწრების ჯგუფის წევრი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი - მარინე კვირიკაძე.

  315 316 318 317