10.12.2019

შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მოდულებზე დასწრება

10.12.2019. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,საექთნო განათლება“ პირველი სასწავლო წელი. მოდული ,,ანატომია - ფიზიოლოგია“ - შედეგი 1. მოდულის განმახორციელებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ბიოლოგიის დოქტორანტი სოფიო ბრუნჯაძე და შიდა მმონიტორინგის - მოდულებზე დასწრების ჯგუფის წევრი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, პროვიზორი მარინე კვირიკაძე. შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მოდულებზე დასწრება.

311 312 313 314