09.12.2019

შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მოდულებზე დასწრება

10.12.2019. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია (სააფთიაქო) პირველი სასწავლო წელი. მოდული ,,მიკრობიოლოგიის საფუძვლები“ - შედეგი 1. მოდულის განმახორციელებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ბიოლოგიის მეცნიერებეთა დოქტორი ზაირა ჯაფარიძე და შიდა მმონიტორინგის - მოდულებზე დასწრების ჯგუფის წევრი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, პროვიზორი მარინე კვირიკაძე.

307 308 309 310