21.11.2019

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტთა და პერსონალის მხარდამჭერი აქცია ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილისადმი, რომელიც უკანონოდ ყავს დაკავებული  ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მხარეს. თავისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილს.

           274 275 276 

               277 278 279