15.11.2019

12.11.2019. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაცია (სააფთიაქო) -ს პირველი სასწავლო წლის სტუდენტები. პრაქტიკულ მეცადინეობაზე. მოდული: ,,სანიტარული-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში“. მოდულის განმახორციელებელი პირი, პროფესიული მასწავლებელი, ექიმი - ჰიგიენისტი, ეპიდემიოლოგი ქეთევან ნოზაძე.

261 262 263 264 265