17.10.2019

                                  17.10.19. ბათუმის სამედიცინი აკადემია.

   საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ფარმაცევტის თანაშემწე" მეორე სასწავლო წელი. მოდული: ,, მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების შერჩევა" -პრაქტიკული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი,პროვიზორი მარინე კვირიკაძე

              195 196 197 198