16.10.2019

ტრენინგი მომზადება-გადამზადების პროგრამაზე

      განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 17 ოქტომბერს გაიმართა ტრენინგი, რომელიც მიეძღვან პროფესიული მომზადება-გადამზადების საკითხს. ბათუმის სამედიცინო აკადემიიდან ტრენინგის მუშაობაში მონაწილეობდა შორენა უზუნაძე (დირეტორის მოადგილე). ტრნინგზე განხილული იქნა საკითხები: ა). პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის დამატებითი უფლებების მოპოვების გარეშე განხორციელების წესი და პირობა; ბ). პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების სახელმწიფო დაფინანსების წინაპირობები და პროცედურა“. ტრენინგი ჩატარდა გაეროს განვითარების პროგრამის საგრანტო პროექტის ფარგლებში. სამედიცინო აკადემია ემზადება აქტიურად ჩაერთოს, ჯანდაცვის მიმართულებით მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამების განხორციელებაში.

               192 193 194