26.09.2019

ტრენინგები პროფესიულ მასწავლებელთათვის

პროფესიულ მასწავლებელთათვის  ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში   ჩატარდა ტერენინგების ციკლი. მისი მიზანია პროფესიული განათლების სტანდარტების   ახალი მოთხოვნების  შესაბამისად ავამაღლოთ  მასწავლებელთა კომპეტენცია. სასწავლო წლის  დაწყებამდე 18 და 25  სექტემბერს აკადემიაში ჩატარდა  ტრენინგები. პირველი ტრენინგი დაეთმო  კალენდარულ გეგმაზე  მუშაობას. მომდევნო ტრენინგი მიეძღვნა  სწავლის შედეგების შეფასების  ინსტრუმენტის შემუშავებას. ტრენინგებს უძღვებოდა  აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი, განათლების ექსპერტი მზია ბაკურიძე. ღონისძიებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალიდან  აკადემიის საგანმანათლებლო  საქმიანობაში  ჩართული  მედიკები. ტრენინგები მიმდინარეობდა  პროფრსიულ მასწავლებელთა  მხრივ კითხვა-პასუხის, დისკუსიის რეჟიმში.  ტრენინგის მუშაობაში მონაწილეობდნენ: რევაზ უზუნაძე  (აკადემიის დირექტორი), შორენა უზუნაძე (დირექტოირს მოადგილე), ინგა შალამბერიძე (სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი),  პროფესიული მასწავლებლები, - ნიგარი შაინიძე, ნაირა სტამბოლიშვილი, ნონა  ქათამაძე, ვახტანგ ტაკიძე, გულიკო აბაშიძე, ინგა ვარდიძე,  სოფიო ბრუნჯაძე, გურანდა ჩხეიძე,  ნინო უზუნაძე,  ნინო ცინცაძე, მარინე კვრიკაძე, ზაირა ჯაფარიძე, ნანა ანანიძე, ნათია დიასამიძე,  ლაურა ცენტერაძე, ქეთევან კაკაბაძე,  თამილა ქართველიშვილი, ხათუნა ორმოცაძე,   

173 176 180 182

185 188 190 191