24.08.2019

ტრენინგი  ემისში

23 აგვისტოს,  განათლებისმართვისსაინფორმაციოსისტემა- ემისში ჩაატარდატრენინგი კერძოკოლეჯებისთვისელექტრონული მართვის შემდეგსაკითხებზე: რეესტრისწარმოება,  აპლიკანტთამიღების გამოცხადება,  რეგისტრაცია, დაფინანსებისანკეტა-კითხვარებისშევსებადა და სხვა. ტრენინგი ჩაატარა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის  სამსახურის წარმომადგენელმა მარიამ ჩეკურიშვილმა.  ბათუმის სამედიცინო აკადემიიდან  ტრენინგს ესწრებოდა სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი ინგა შალამბერიძე. ქალბატონმა მარიამმა  გააცნო ტრენინგის მონაწილეებს  პროფესიული ტესტირების დებულების შესაბამისად რეესტრის წარმოების წესები, პრაქტიკულად წარმოაჩინა საჭირო  ქმედებები, უპასუხა დასმულ შეკითხვებს.   ტრენინგი წარიმართა საინტერესოდ,   საქმიან ვითარებაში. 

 149 150 151 152 153