31.05.2019

აკადემია დასაქმების ფორუმზე

        საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზებით 31 მაისს, ბათუმში, სასტუმრო „ვინდჰემ ბათუმი“-ის საკონფერენციაო დარბაზში გაიმართა დასაქმების ფორუმი. სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ დასაქმების მაძიებელი სხვადასხვა პროფესიის სპეციალისტები და დამსაქმებლები. მასში ჩართულია ბათუმის სამედიცინო აკადემია. რომელიც რამდენიმე წელია მონაწილეობას იღებს სამუშაოს მაძიებეთა მომზადება-გადმაზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მოკლევადიან პროგრამაში. ახორციელებს   „ექთნის თანაშემწის“ „პრაქტიკოსი ექთნის“ და „ფარმაცევტის თანაშემწის“ გადმზადების  სასეთიფიკატო პროგრამებს. ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდნენ სახელმწიფო პროგრამით აკადემიის კურსდამთავრებული მოსარგებლეები, დამამთავრებელი კურსების სტუდენტები. შედგა შეხვედრა დამსაქმებლებთან. მოხდა დასაქმების მსურველთა დარეგისტრირება მონაცემთა ბაზაში. ასეთი შეხვედრა უწყობს ხელს სასწავლებლების (რომლებიც ამზადებენ კადრებს) და დამსაქმებელთა (რომელიბიც საჭიროებენ კვალიფიციურ კადრებს). დაახლოებას, ურთიერთშორის საქმიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას.

 117 118 119 120 121