20.02.2019

2019 სის 20 თებერვალს ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში ჩატარდა სტუდენტთა გაერთიანების მორიგი სხდომა. განიხილეს სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენციაზე წარსადგენი თემები.

1.  ღორის გრიპი  HN1  გავრცელება საქართველოში. პრაქტიკოსი ექთანი  V  საფეხური. დიანა გობაძე.  ხელმძღვანე ლი ნიგარი შაინიძე

2.  დანაგვიანება და დღევანდელი ჩვენი გარემო. ქეთი ირემაძე. პრაქტიკოსი ექთანი  V  საფეხური.  ხელმძღვანე ლისოფიო ბრუნჯაძე

46 47 48 49