14.02.2019

სწავლების მსურველთათვის და აპლიკანტებისთვის პროფორიენტაციის გაწევის მიზნით ბათუმის სამედიცინო აკადემიის დირექტორის მოადგილე შორენა უზუნაძე, ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი მზია ბაკურიძე და ფარმაცევტის თანაშემწის სტუდენტები: დიანა ამაღლობელი და ანა კონცელიძე სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბნის საჯარო სკოლაში. დისკუსია დებატების შემდეგ ჩატარდა გამიკითხვა.

          34 35 36

          37  38 39