29.01.2019

2019.01.2019. ბათუმის სამედიცინო აკადმია. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,პრაქტიკოსი ექთანი" მესამე სასწავლო წელი. მოდული: ,,მუშაობის სპეციფიკა სამედიცინო ლაბორატორიებსა და დიაგნოსტიკურ ცენტრებში".სწავლის შედეგი - 3. ლაბორატორიული კვლევის პრეანალიზური ფაზის აღწერა. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი ნანა ანანიძე.

   29 30 31 32