01.12.2018

შიდსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება აკადემიაში

შიდსის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში ჩატარდა თემატური ღონისძიება ,,ივ - ინფექცია, შიდსის პრობლემა საქართველოში“. მასში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ,,პრაქტიკოსი ექთნის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის I-II და III სასწავლო წლის სტუდენტებმა. მოხსენებებით გამოვიდნენ სტუდენტები: ქეთევან ირემაძე (,,შიდსი და ჩვენი საზოგადოება“), დიანა გობაძე, ,,შიდსის გავრცელების რისკ-ფაქტორები საქართველოში“), ნათია აზნაურიშვილი (,,შიდსის პრობლემები საქართველოში“). დისკუსიაში აქტიურად ჩაერთნენ სტუდენტები, - ნანი ქამაშიძე, თამთა გოგია, დიანა აბულაძე, მაია დავითაძე, ნარგიზ თავართქილაძე. ღონისძიებას უძღვებოდა აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი მზია ბაკურიძე. ღონისძიების ორჰგანიზატორი - სოფო ბრაკადემიის დირექტორმა რევაზ უზუნაძემ აღნიშნა, ,,რომ, სასწავლებლის სტუდენტ-ახალგაზრდობის, როგორც მომავალი მედიკოსების, ყურადღების არეშია ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანისააკითხი. საამაყო და მისაბაძია თითოეული სტუდენტის მოქალაქეობრივი თვითშეგნება“. მადლობა გადაუხადა სტუდენტებს და ორგანიზატორებს ღონისძიების მომზადებასა და აქტუალურად ჩართულობისათვის.

233 234 237 236