26.11.2018

ბათუმის სამედიცინო აკადემია. ფარმაცევტის თანაშემწე პირველი სასწავლო წელი. მოდული - რეცეპტში მოცემული ინფორმაციის წაკითხვა/განმარტება. სწავლის შედეგი პირველი. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი ინგა ვარდიძე.

225 226 228227