29.10.2018

დანერგვის მხარდეჭერის სპეციალისტის ვიზიტი აკადემიაში

           26-28 ოქტომბერს ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში ვიზიტით იმყოფებოდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტი ია გიგიბერია. ვიზიტი მიზნად ისახავდა დაწესებულებაში არსებული ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სტრუქტურის და მექანიზმების შეფასების მდგომარეობის გაცნობას. (მენეჯერი მ.ბაკურიძე) მუშაობას, შიდა მონიტორინგისა და მიმდინარე სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმებს. გაესაუბრა შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრებს (შორენა უზუნაძე - ადმინისტრაციის წარმომადგენელი; მზია ბაკურიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი, ჯგუფის კოორდინატორი; ინგა შალამბერიძე - პროგრამების განხორციელებაზე პ / მგ.პირი; ქეთევან ნოზაძე - «პრაქტიკოსი ექთნის» მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი;ინგა ვარდიძე - "ფარმაცევტის თანაშემწის" მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი). გაეცნო მოდულური პროგრამების განხორციელების პირობებს. აღინიშნა, რომ - . სასწავლებელს აქვს შესაბამისი პირობები გარკვეული მიმართულებით, თუნდაც "პრაქტიკოსი ექთნის" მოდულური პროგრამა გადაიყვანოთ დუალურ სწავლებაზე » . დაინტერესდა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობით . დაესწრო მეცადინეობებს . ჰონდა შეხვედრა-გასაუბრება განმახორციელებლებთან, სტუდენტებთან პროფესიულ დიდი ყურადღება დაეთმო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტ რიზაციის სტანდარტების გაცნობას - განხილვას.ადმინისტრაციული პერსონალის, პროფესიულ მასწავლებელთა ჩართულობით განხილული იქნა ახლებური მიდგომები საკითხებისადმი: პსდ-ს მისია, სტრატეგიული განვითარების გეგმა, საგანმანათლებლო პროგრამები, პროფესიული სტუდენტები და მათი მხარდამჭერი ღონისძიებები, ადამიანური რესურსები, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები. შეჯამდა გარე მხარდაჭერის ეგიდით სამდღიანი მუშაობის შედეგები. აკადემიის დირექტორ რევაზ უზუნაძის შეფასებით, - ექსპერტ ია გიგიბერიას ვიზიტი იყო ნაყოფიერი. იგი განხორციელდა აზრთა ურთიერთგაზია რების, საქმიანი კონსულტირების რეჟიმში.

       217 218 219 220