28.09.2018

    ვინაიდან არ დაკომპლექტდა ჯგუფები ბათუმის სამედიცინო აკადემია აგრძელებს აპლიკანტთა მიღებას "ფარამცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის" (III საფეხური) და "ფარმაცევტის თანაშემწის" (IV საფეხური) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. პლიკანტთა რეგისტრაცია გრძელდება 2018 წლის 08 ოქტომბრამდე აღნიშნულ პროგრამებზე. სასწავლო პროცესი დაიწყება 15 ოქტომბერს.