19.09.2018

აკადემიის პერსონალის კრება-სემინარი

             სასწავლო წლის დასაწყებად მზადებასთან დაკავშირებით 19 სექტემბერს გაიმართა ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ადმინისტრაციის და პროფესიულ მასწვალებელთა კრება-სემინარი. შეხვედრაზე, აკადემიის დირექტორმა რევაზ უზუნაძემ გაუკეთა ანალიზი 2017-2018 ს / წელს გაწეულ მუშაობას. აღნიშნა, რომ სასწავლებელში, განსაკუთრებით აკადემიური მიმართულებით, გვქონდა წინსვლა. შედეგიანი აღმოჩნდა გარე მხარდამჭერი სპეციალისტების და მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტები. სასწავლებელი წარმატებით დაამთავრეს "პრაქტიკოსი ექთნის", "ფარმაცევტის თანაშემწის", "ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციაისტის" პროფესიუილი საგანმანათლებლო პროგრამების ჯგუფებმა. აღინიშნა, რომ "პრაქტიკოსი ექთნის" კურსდამთავრებულთაგან 15 უკვე დასაქმდა.აკადემიის დირექტორმა კარგი მუშაობისათვის მადლობა გადაუხადა ადმინისტრაციულ და პროფესიულ მასწავლებელთა პერსონალს. მათ შორის ქეთევან ნოზაძეს, მზია ბაკურიძეს, ინგა ვარდიძეს, მარინა კვირიკაძეს, ნარგიზ ბუცხრიკიძეს. ითქვა, რომ 2018-2019 ს / წელს აკადემია დიდი გამოწვევების წინაშეა, ვემზადებით 2019 წლის ავტორიზაციისათვის. სემინარის ხასიათი ჰონდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერ მზია ბაკურიძის გამოსვლას. მან დამსწრეთ გააცნო 2018-2019 ს / წლისათვის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო მიმართულებები. ისაუბრა პროფესიულ მასწავლებელთა კომპეტენციის შემდგომი ამაღლების აუცილებლობაზე. სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერ ინგა შალამბერიძის საუბარი დაეთმო ახალი სასწავლო წლის კალენდარული გეგემების გაცნობას, სწავლების ხარისხის ამაღლების საკითხებს.სიტყვით გამოვიდნენ; შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), პედაგოგები: ქეთევან ნოზაძე, ინგა ვარდიძე, ნინო ცინცაძე. სემინარის ხასიათი ჰონდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერ მზია ბაკურიძის გამოსვლას. მან დამსწრეთ გააცნო 2018-2019 ს / წლისათვის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო მიმართულებები. ისაუბრა პროფესიულ მასწავლებელთა კომპეტენციის შემდგომი ამაღლების აუცილებლობაზე. სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერ ინგა შალამბერიძის საუბარი დაეთმო ახალი სასწავლო წლის კალენდარული გეგემების გაცნობას, სწავლების ხარისხის ამაღლების საკითხებს. სიტყვით გამოვიდნენ; შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), პედაგოგები: ქეთევან ნოზაძე, ინგა ვარდიძე, ნინო ცინცაძე.სემინარის ხასიათი ჰონდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერ მზია ბაკურიძის გამოსვლას. მან დამსწრეთ გააცნო 2018-2019 ს / წლისათვის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამუშაო მიმართულებები. ისაუბრა პროფესიულ მასწავლებელთა კომპეტენციის შემდგომი ამაღლების აუცილებლობაზე. სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერ ინგა შალამბერიძის საუბარი დაეთმო ახალი სასწავლო წლის კალენდარული გეგემების გაცნობას, სწავლების ხარისხის ამაღლების საკითხებს. სიტყვით გამოვიდნენ; შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), პედაგოგები: ქეთევან ნოზაძე, ინგა ვარდიძე, ნინო ცინცაძე. სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერ ინგა შალამბერიძის საუბარი დაეთმო ახალი სასწავლო წლის კალენდარული გეგემების გაცნობას, სწავლების ხარისხის ამაღლების საკითხებს. სიტყვით გამოვიდნენ;შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), პედაგოგები: ქეთევან ნოზაძე, ინგა ვარდიძე, ნინო ცინცაძე. სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერ ინგა შალამბერიძის საუბარი დაეთმო ახალი სასწავლო წლის კალენდარული გეგემების გაცნობას, სწავლების ხარისხის ამაღლების საკითხებს. სიტყვით გამოვიდნენ; შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), პედაგოგები: ქეთევან ნოზაძე, ინგა ვარდიძე, ნინო ცინცაძე.

           211 212 213

           214215 216