19.06.2018

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის „პრაქტიკოსი ექთნის“ პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის მესამე სასწავლო წლის სტუდენტთა „პრაქტიკული პროექტის“ პრეზენტაცია. განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი ქეთევან ნოზაძე.      

  157 158 159 161

162 163 164 165 160