ბათუმის სამედიცინო აკადემია

19.06.2018

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის „პრაქტიკოსი ექთნის“ პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის მესამე სასწავლო წლის სტუდენტთა „პრაქტიკული პროექტის“ პრეზენტაცია. განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი ქეთევან ნოზაძე.      

  157 158 159 161

162 163 164 165 160