21.05.2018

21.05.2018 წ. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. ,,პრაქტიკოსი ექთნის " პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი სასწავლო წელი. მოდული: ,,ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში". პრაქტიკული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი ინგა ვარდიძე. მეცაინეობას ესწრებოდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გარე მხარდაჭერის სპეციალისტია ია გიგიბერია.

                             114 115116

                             117 118119