25.04.2018

24.04.2018. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. პრაქტიკოსი ექთანი პირველი სასწავლო წელი. მოდული: ,,ავადმყოფის მოვლა". პრაქტიკული მეცადინეობა - მძიმე ავადმყოფის მოვლის თავისებურება. პროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი ნარგიზ ბუცხრიკიძე.

                 51 52  53