24.04.2018

24.04.2018. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. პრაქტიკოსი ექთანი პერველი სასწავლო წელი. მოდული: ,,ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში". თემა - პრეპარატების კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი ინგა ვარდიძე.

                                  48 49 50