29.03.2018

28.03.2018. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მე-4 საფეხურის მოდული: ,,მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება" - პრაქტიკული მეცადინეობა-სამკურნალო ნივთიერებების ასაღები რაოდენობის, დოზის გაანგარიშება ფხვნილებში გამოწერის წესის გათვალისწინებით. მოდულის განმახორციელებელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი, პროვიზორი, ფარმაცევტ-ორგანიზატორი მზია ბაკურიძე

     42 43 44 45 46