01.02.2018

გაიმართა სამედიცინო აკადემიის დირერქციის სამუშაო შეხვედრა პრაქტიკოსი ექთნის დამამთავრებელი კურსის სთუდენტებთან. განხილული იქნა საწარმოო პრაქტიკის, პრაქტიკის პროექტზე მუშაობის და სხვა მიმდინარე  საკითხებზე.

34 28 34 37