ბათუმის სამედიცინო აკადემია

01.02.2018

 გაიმართა ბათუმის სამედიცინო აკადემიის დირექციის სამუშაო შეხვედრა პრაქტიკოსი ექთნის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებთან. განხილული იქნა საწარმოო პრაქტიკის, პრაქტიკის პროექტზე მუშაობის და სხვა მიმდინარესა კითხები.

34 28 34 37