31.01.2018

ბათუმის სამედიცინო აკადემია.,,პრაქტიკოსი ექთანის“ პირველი სასწავლო წელი.მოდული: ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში. შედეგი 1, სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოკინეტიკური/ფარმაკოდინამიკური მახასიათებლების გამოყენება. განმახორციელებელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ინგა ვარდიძე.

  30 31 32 33