24.01.2018

ბათუმის სამედიცინო აკადემია. 2018 წლის 24 იანვარი. ,,ფარმაცევტის თანაშემწის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მეორე სასსწავლო წელი. მოდული - ,,მზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები“. თეორიული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი მზია ბაკურიძე.

                    15   16   17

                         18   19   20