23.11.2017

აკადემიის მონაწილეობა გასვლითი სემინარის მუშაობაში

2017 წლის 20-22 ნოემბერს, ქ. ბათუმში საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,ახალი ტალღის“ ბაზაზე განათლების ხარისხის განვითარებიოს ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა გასვლ;ითი სემიონარი. რომელზეც მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელთა კომპენტენციის გაზრდას, მოდულური პროგრამების შემუშავების, მათ შორის დუალური მიდგომით მათი განხორციელების, ხარისხის უზრუნველყოფის შიგა მექანიზმების ეფექტურობის გაძლიერების საკითხებს. აჭარისა და სამეგრელოს რეგიონების პროფეიულ სასწავლებელთა წარმომადგენლებთან ერთად სემინარის მუშაობაში მონაწილეობას ღებულობდა ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოპფის მენეჯერი მზია ბაკურიძე. მოდულური პროგრამის დანერგვის საკითხებზე მუშაობდა რამდენიმე ჯგუფი. მ. ბაკურიძე აქტიურად იყო ჩართული სამუშაო ჯგუფში, რომელმაც მოამზადა პროექტი, - მოდულური პროგრამის ტექნიკური აღჭურვილების უზრუნველყოფის შეახებ. სემინარზე მანვე გააკეთა პროექტის პრეზენტაცია. 

                178 179 180