21.11.1017

ბათუმის სამედიცინო აკადემია. 21.11. 2017. ,,ფარმაცევტის თანაშემწის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. მოდული ,,სანიტარულ -ჰიგიენური ნორმების დაცვა". პრაქტიკული მეცადინეობა ,,სადეზინფექციო  საშუალებები და დეზინფექტატის მომზადება". სასწავლო კურსის განმახორციელებელი, პროფესიული მასწავლებელი ირმა ნოზაძე.

    171 172 173 174