16.11.2017

ბათუმის სამედიცინო აკადემია. 2017. 16.11. ფარმაცევტის თანაშემწის მე-4 საფეხური. პრეზენტაცია ცტუდენტთა მიერ მომზადებული თემების: 1.,,პირადი ჰიგიენის საშუალებები'';2.,,ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საშუალებები''; 3. ,, ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელი''; მოდული:. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ფარმაცევტ ორგანიზატორი მზია ბაკურიძე

                       161 162 163