23.10.2017

ბათუმის სამედიცინო აკადემია.2017 წლის 23 ოქტომბერი. პრაქტიკოსი ექთანი მე-5 საფეხური.მოდული--,,ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა''-შედეგი1-.ქირურგიული პაციენტის საექთნო შეფასება (ანამნეზის შეგროვება) დოკუმენტაციის საფუძველზე.მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი,ქირურგი ნანა თებიძე.

                         148 146 147