19.10.2017

ბათუმის სამედიცინო აკადემია.2017 წლის 19 ოქტომბერი. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა„ფარმაცევტის თანაშემწე“...პრაქტიკული მეცადინეობა-,,ფარმაცევტული დაწესებულებების საწყობებსა და განყოფილებებში ნედლეულის, ტარის, მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების განლაგებისა და შენახვის წესები."პროგრამის განმახორციელებელი მზია ბაკურიძე.

                             149 150 151