22.09.2017

2017 წლის 22 სექტემბერი.

ახალი სასწავლო წლის დაწყებისათვის მზადებასთან დაკავშირებით ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ადმინისტრაციის შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან 

                   127 128 129