16.09.2017

სტუმარი  აკადემიაში

          15 სექტემებერს ბათუმის სამედიცინო აკადემიას ეწვია საზოგადოებრივი კოლეჯის  „სიოს“ დირექტორი, განათლების ხარისხის  განვითარების ეროვნული ცენტრის  ექსპერტი სალომე სორდია. კოლეგა-სტუმარი გაეცნო აკადემიის მუშაობას, მოხდა აზრთა ურთიერთ გაზიარება. ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წ. 16 აგვისტოს #510 და 512 ბრძანებებით, მოდულურ პროგრამებში  შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე განსახორციელებელ ქმედებებთან დაკავშირებით. გამოითქვა მზაობა კოლეჯ „სიოსა“ და ბათუმის სამედიცინო აკადემიას შორის სხვადასხვა მიმართულებით, ურთიერთ თანამშრომლობის  შესახებ. შეხვედრაში სამედიცინო აკადემიიდან მონაწილეობას ღებულობდნენ რევაზ უზუნაძე (დირექტორი), ინგა შალამბერიძე (სასწავლო პროცესის მართვის მნეჯერი)

               119 120 121