15.06.2017

მოდულური პროგრამების დანერგვის

მხარდამჭერი ექსპერტის ვიზიტი აკადემიაში

2017 წ. 14-15 ივნისს, მოდულური პოგრამების დანერგვის  მხარდამჭერის პროგრამით ბათუმის სამედიცინო აკადემიას ეწვია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი ქეთევან ლომაია. იგი გაეცნო „პრაქტიკოსი ექთნის“ (V დონე) და „ფარმაცევტის თანაშემწის“ (ΙV დონე) პროგრამის განხორციელების  მდგომარეობას, პროფესიულ მასწავლებელთა ჩართულობას მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესში. გაეცნო შიდა მხარდამჭერი ჯგუფის  მუშაობას. ქალბატონ ქეთევან ლომაიას ვიზიტი მიმდინარეობდა ჭეშმარიტად გარე მხარდამჭერისა და კონსულტირების,  ურთიერთ  პატივისცემის, აზრთა გაზიარება-შეჯერების რეჟიმში. მოხდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გაანალიზება. მიღებული ორწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე განმახორციელებელთა მხრიდან გამოითქვა სურვილი ცალკეული მოდულის სრულყოფის საჭიროების თაობაზე. აღინიშნა განმახორციელებელთა  კვალიფიციურობა.

87 88 89

                        90 91