19.05.2017

19.05.2017 წ ბათუმის სამედიცინო აკადემია. ,,ფარმაცევტის თანაშემწის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის IV დონე (პირველი სასწავლო წელი). მოდული ,,მყარი და რბილი წამლების ფირმების მოზადება“. შედეგი 3. პრაქტიკული დავალება, - რეცეპტის მიხედვით წამლის ფორმის მომზადება. განმახორციელებელი მზია ბაკურიძე ( აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი).

            74 79 76

                     75                   77                  80