31.03.2017

         29 მარტს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრა  „ფარმაცევტის თანაშემწის“ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამის  განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა  წარმომადგენლებთან. ბათუმის სამედიცინო აკადემიიდან  მასში მონაწილეობას  იღებდა  „ფარმაცევტის თანაშემწის“ პროგრამის ხელმძღვანელი მზია ბაკურიძე. შეხვედრაზე განხილულ საითხებთან დაკავშირებით  31 მარტს აკადემიაში გაიმართა საინფორმაციო  შეკრება. მ.ბაკურიძემ  განმახორციელებელ პერსონალს გააცნო „ცენტრისგან“ მიღებული რჩევები, რეკომენდაციები.