02.03.2017

,,მკურნალი" პოპულარული ჟურნალია ბათუმის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტებისა და მასწავლებელთა პერსონალისათვის. სასწავლებლის ბიბლიოთეკაში დროდარო იმართება ჟურნალის ცალკეულ ნომერში გამოქვეყნებული სტატიების განხილვა - დამუშავება.სტუდენტები ჟურნალის მასალას აქტიურად იყენებენ რეფერატების მომზადებაში, მათ საჭირო კონსულტირებას უწევენ აკადემიის პროფესიული მასწავლებლები.

13  14 15 17

     18 19 20