23.02.2017

22.02.2017 წელი. ბათუმის სამედიცინო აკადემია. ფარმაცევტის თანაშემწემე-4 დონე. მოდული - ,,მზაწამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები''-შედეგი2. მოდულის განმახორციელებელი აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი მზი აბაკურიძე.

5 6 7 8