08.08.2016

ბათუმის სამედიცინო აკადემია

2016 წ. 5 აგვისტოს, საქართველოს ბიზნეს აკადემიაში გაიმართა შეხვერდა მოდულარი პროგრამების   განმახორციელებელ პროფესიულ სასწავლებელთა პედაგოგებთან ღონისძიების მუშაობაში ბათუმის სამედიცინო აკადემიიდან მონაწილეობა მიიღეს, - მზია ბაკურიძემ (პროფესიული მასწავლებელი, პროგრამის ხელმძღვანელი), შორენა უზუნაძემ (პროფესიული მასწავლებელი, პროგრამის ხელმძღვანელი), ფონდ საქართველოს MCA Georgia-ISWD-ს პროექტის ფარგლებში შეხვედრაზე მოხდა სავალდებულო მოდულების  „მეწარმეობა“ და „გაცნობითი პრაქტიკა“, შეფასების ინსტრუმენტების პაკეტის, გაცნობითი პრაქტიკის განხორციელებისა და შეფასებების მეთოდოლოგიური დოკუმენტების გაცნობა-განხილვა.