15.04.2016

აკადემია  სტუდენტთა საერთაშორისო კონფრენციაზე

 ბათუმის პირველი  საერთაშორისო სამედიცინო გამოფენის პროგრამით 14-15 აპრილს გაიმართა სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია. მასში მონაწილეობის იღებდნენ ბათუმის სამედიცინო აკადემიის  სტუდენტები. გამოვიდნენ საინტრესო მოხსენებებით.  კონფერენციაზე მოწონება დაიმსახურა სტუდენტების სალომე ბალაძის (ხელმძღვანელი მზია ბაკურიძე), ცირა ცეცხლაძის (ხელმძღვანელი გულნარა აბაშიძე-გაბაიძე),  ელზა კალანდაძის  (ხელმძღვანელი ქეთევან ნოზაძე), მარიამ გუმბარიძე (ხელმძღვანელი მარინე კვირიკაძე), ელზა უზუნაძის (ხელმძღვანელი მზია ბაკურიძე),  ნინო ნიორაძის (ხელმძღვანელი სოფიო ბრუნჯაძე),  მაგდა ახლაძის (ხელმძღვანელი მზია ბაკურიძე), ლიკა კოსტავას (ხელმძღვანელი მზია ბაკურიძე), მოხსენებებმა მათ გადაეცათ სერთიფიკატები, - საერთაშორისო სამედიცინო გამოფენზე წარმოდგენილი საუკეთესო მოხსენებებისათვის