15.03.2.16

საქართველოს კერძო კოლეჯებს შორის 2016 წლის ბრენდირებაში გამარჯვებული ბათუმის სამედიცინო აკადემიის  ბრენდირების ლოგო